Salut, te poți autentifica sau îți poți crea un cont nou.

Politica de confidentialitate

S.C. TOPGRIP S.R.L. este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 16156

 S.C. TOPGRIP S.R.L. certifică faptul că vă respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. 
  
 S.C. TOPGRIP S.R.L. garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către S.C. TOPGRIP S.R.L. pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. 
  
 Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. TOPGRIP S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt: reclamă, marketing și publicitate precum și servicii de comunicații electronice. Este necesar să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale, livrarea produselor și emiterea documentelor fiscale. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea noastră de a vă putea livra produsele. 
  
 Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. 
  
 *Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email office@keybak.ro sau prin poștă la adresa: S.C. TOPGRIP S.R.L., Bd Unirii 63, Bl F4, Sc 1, Ap. 15, Sector 3, București 030828, . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 
  
 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. 
  
 S.C. TOPGRIP S.R.L. utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare. 
  
 Serverele pe care site-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către soluția S.C. TOPGRIP S.R.L. este periodic analizată în privința securității. 
  

Keybak Romania © 2013